Начало

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ”

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА "ЦИТОЛОГИЯ, ОБЩА ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ"

ACADEMIC STANDARD FOR  DISCIPLINE ANATOMY AND HISTOLOGY

ACADEMIC STANDART FOR DISCIPLINE CYTOLOGY, GENERAL HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_______________________________________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА” - ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

 

 

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ!

IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!

Rules for exemption and attending CHE exam Medicine regular summer session 2021/2022

Разпределение на студентите по групи за присъствените изпити от редовна лятна сесия 2021/22

Distribution of the students for the in-person exams of the Regular Summer Session 2021/22

ЗАПОВЕД ВАЖНО!!! ORDER IMPORTANT

Дати за поправителна сесия Юли 2022/ Dates for July Resit Exams 2022

18.07.2022/ Поправителен изпит ЦХЕ Дентална Медицина/ Resit Exam CHE Dental Medicine

19.07.2022 CHE Resit Medicine

20.07.2022 Поправителен изпит ЦХЕ Медицина

21.07.2022 Поправителен изпит Анатомия Дентална медицина

22.07.2022 Resit Exam Anatomy Dental Medicine

22.07.2022 Поправителен изпит Анатомия Фармация/ Resit Exam Anatomy Pharmacy

График за консултации/ Consultations' timetable

Инструкции за провеждане на изпит по Анатомия I и II за студенти по Медицина

Instructions for Anatomy I and II Exam for students in Medicine

Практичен изпит Анатомия/ Practical exam Anatomy

Дати за редовна лятна изпитна сесия 2021/22 Dates for regular exam summer session 2021/22

_______________________________________________________________________________________________________________________________

цена 12лв

Тестовете, които бяха преиздадени в нов обем, за да улеснят подготовката за изпита по Анатомия вече са в книжарниците на Лакс Бук!

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

RECOMMENDED BOOKS:

 

 

 

MORE NEUROANATOMY BOOKS

Additional information