Начало

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА„АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ”

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ!

IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!

 

Микроскопски препарати медици 2 курс

 

СПИСЪК НА ДЕМОНСТРАТОРИТЕ / LIST OF DEMONSTRATORS

Одобрените за демонстратори студенти в катедра"Анатомия,хистология и ембриология" да се явят на 22.10.2018 г.  в 14 часа в катедрата за първичен инструктаж. / ALL DEMONSTRATORS SHOULD COME FOR INSTRUCTION MEETING ON 22ND OF OCTOBER - 2 PM IN THE DEPARTMENT OF ANATOMY

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

 

RECOMMENDED BOOKS:

 

Additional information