История

Д-р Елисавета Суванджиева - гл. асистент

Д-р Спас Мулетаров - гл. асистент

Д-р Иван Христов - гл. административен асистент

Д-р Росица Иванова - гл. асистент

Д-р Мая Кръстева Батинова - гл. асистент

Д-р Валерия Тананска, ДМ - гл. асистент

Д-р Тодор Стойнов Матев

Д-р Ценка Караманлиева

Д-р Веселина Бербенкова, ДМ

Д-р Илия Киряков

Archive_Dental_Results

Резултати тестове - зимен семестър 2014_15

Дентална 1 цитология и хистология

Дентална 1 анатомия

Дентална 2 анатомия

Дентална 2 анатомия - краен успех

Резултати тестове - летен семестър 2014_15

Дентална 1 анатомия летен семестър

Резултати тестове - зимен семестър 2015_16

Дентална 1 Анатомия зимен семестър 2015_16

Дентална 1 ЦХЕ зимен семестър 2015_16

Дентална 2 анатомия зимен семестър 2015_16

КРАЕН УСПЕХ ДЕНТАЛНА 2015_16

Резултати тестове - летен семестър 2015_16

Дентална 1 анатомия летен семестър 2015_16

КРАЕН ДЕНТАЛНА 2 СЕМЕСТЪР 2016

Резултати тестове - зимен семестър 2016_17

Дентална 2 анатомия зимен семестър 2016_17

Дентална 1 анатомия зимен семестър 2016_17

Дентална 1 цитология, хистология зимен семестър 2016_17

Дентална 2 анатомия - краен успех NB! NB! NB!

Резултати тестове - летен семестър 2016_17

Дентална 1 анатомия летен семестър 2016_17

Резултати тестове - зимен семестър 2017_18

Дентална 2 анатомия !!!!!!!!

Дентална медицина цитология, хистология крайни резултати!!!!

Дентална 1 анатомия

File archive

STUDENTS' CORNER

2016 SUMMER SEMESTER:    2016 WINTER SEMESTER:

LUMBAR TRIANGLE HERNIA Denticulate ligaments

Cervical Plexus Block Limbic system

THE TRIANGLES OF THE NECK Basal ganglia

Spinalis muscle

Cerebellum

Hernias & Hernias

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ”

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА "ЦИТОЛОГИЯ, ОБЩА ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ"

ACADEMIC STANDARD FOR  DISCIPLINE ANATOMY AND HISTOLOGY

ACADEMIC STANDART FOR DISCIPLINE CYTOLOGY, GENERAL HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_______________________________________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА” - ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

 

 

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ!

IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!

Rules for exemption and attending CHE exam Medicine regular summer session 2021/2022

Разпределение на студентите по групи за присъствените изпити от редовна лятна сесия 2021/22

Distribution of the students for the in-person exams of the Regular Summer Session 2021/22

ЗАПОВЕД ВАЖНО!!! ORDER IMPORTANT

Дати за поправителна сесия Юли 2022/ Dates for July Resit Exams 2022

18.07.2022/ Поправителен изпит ЦХЕ Дентална Медицина/ Resit Exam CHE Dental Medicine

19.07.2022 CHE Resit Medicine

20.07.2022 Поправителен изпит ЦХЕ Медицина

21.07.2022 Поправителен изпит Анатомия Дентална медицина

22.07.2022 Resit Exam Anatomy Dental Medicine

22.07.2022 Поправителен изпит Анатомия Фармация/ Resit Exam Anatomy Pharmacy

График за консултации/ Consultations' timetable

Инструкции за провеждане на изпит по Анатомия I и II за студенти по Медицина

Instructions for Anatomy I and II Exam for students in Medicine

Практичен изпит Анатомия/ Practical exam Anatomy

Дати за редовна лятна изпитна сесия 2021/22 Dates for regular exam summer session 2021/22

_______________________________________________________________________________________________________________________________

цена 12лв

Тестовете, които бяха преиздадени в нов обем, за да улеснят подготовката за изпита по Анатомия вече са в книжарниците на Лакс Бук!

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

RECOMMENDED BOOKS:

 

 

 

MORE NEUROANATOMY BOOKS

Additional information