Медици І резултати от тестовете

Летен семестър 2021/2022

I Медици  летен 2021/22 крайни резултати

Зимен семестър 2021/2022

I Медици Анатомия 2021/22

I Медици ЦХЕ 2021/2022

Летен семестър 2020/2021 краен резултат

Медици 1 курс анатомия 2020/2021

Зимен семестър 2020/2021

Медици 1 курс анатомия зимен семестър 2020/21

Медици 1 курс ЦХЕ 2020/21

Есен 2019

Медици 1 курс анатомия

Медици 1 курс ЦХЕ

Пролет 2019

Медици 1 курс крайни резултати

Медици 1 курс 2 семестър - освободени

Медици 1 анатомия

Есен 2018

Медици 1 анатомия

ЦХЕ медици

Пролет 2018

Медици 1 анатомия краен успех 2018

Есен 2017

Медици 1 анатомия

Медици 1 цитология, хистология - крайни резултати!!!!

Есен 2015

Резултати Медици 1 есен  2015 Анатомия

Резултати Медици 1 есен 2015 ЦХЕ

КРАЕН УСПЕХ 1 СЕМЕСТЪР 2015 МЕДИЦИ АНАТОМИЯ

Пролет 2016

Резултати Медици 1 пролет 2016 Анатомия

Есен 2016

Медици 1 анатомия

Медици 1 цитология

Пролет 2017

Медици 1 анатомия

Additional information