Резултати тестове втори медици

Летен семестър 2021/2022

II Медици 2021/2022 крайни резултати

Зимен семестър 2021/2022

2 курс Медици 2021/2022

Летен семестър 2020/2021 краен резултат

Медици 2 курс Анатомия 2020/2021

Зимен семестър 2020-21

Медици 2 курс Анатомия 1 семестър 2020-21

2019_2020

Медици 2 курс 1 семестър 2019

Медици 2 курс 1 семестър - крайни резултати

Additional information