Архив Клинична Анатомия

Есен 2013

Лекция -доц Китов - Гръбначен мозък

Лекция - д-р Тренова - Увреди в структурите на НС, водещи до клинични симптоми и синдроми

Мозъчни обвивки

Кръвоснабдяване на ЦНС

Устна кухина

Съдови заболявания на мозъка

Съвременни методи за лечение на патологията на гръбначния стълб - д-р. Борислав Калнев

Хирургична анатомия на носа и функционално носно дишане - доц. Д-р Диляна Вичева

 

Клинични случаи

Раздел 1: Гръб, раменен пояс и горен крайник

Случай 1

Случай 2

Раздел 2: Гърди

Клинични случаи

Лекции:

Гръдна травма

Медиастинум

Раздел 2: Корем и таз

Клинични случаи - Корем

Клинични случаи -Таз

Раздел 3: Долен крайник


Лекции:

Колянна и тазобедрена става - хирургични достъпи

ФРАКТУРИ НА ТАЗА

Хирургична анатомия на колянна област

Хирургична анатомия на подбедрена област

Хирургична анатомия на глезена

Раздел 4: Глава и шия


Лекции:

Клинична анатомия на глава и шия

Клинична анатомия на глава и шия ІІ част

Съдови заболявания на мозъка

Хирургична анатомия на носа - Функционално носно дишане

Съдова патология

Клинични случаи:

Глава и шия

Съдови заболявания на мозъка

ЛЕКЦИИ 2014_15:

УВРЕДИ НА СТРУКТУРИТЕ В НЕРВНАТА СИСТЕМА, ВОДЕЩИ ДО
КЛИНИЧНИ СИМПТОМИ И СИНДРОМИ

Хирургично лечение на болката - Проф. д-р Борислав Китов, дм

Съдови заболявания на мозъка - д-р И. Кехайов

Клинична анатомия на зрителния анализатор - д-р В. Маринов

Хирургична Анатомия на носа и Функционално Носно Дишане - Доц. Д-р Диляна Вичева

Regio Axillaris - Доц. д-р Иван Новаков, дмн.

Mediastinum - Доц. д-р Иван Новаков, дмн.

Клинична анатомия на панкреаса - Доц.Д-р Р.Димов

Хирургична анатомия на лимфния дренаж на половия член - проф. д-р И. Дечев

ТEСТОВИ ЗАДАЧИ:

Клинична анатомия - летен семестър на 2014-15 г.

 

Additional information