Сесия 2019/Final Exam 2019

Лятна сесия 2019

Summer final exams 2019

Лятна поправителна сесия 2019

Summer resit final exam 2019 - Dental medicine: 24-25.07.2019

instructions for cytology, histology exam 2019

СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ


СЪОБЩЕНИЕ

Всеки студент, явяващ се на изпит през поправителна сесия, трябва да се запише предварително в канцеларията на Катедрата /преди датата на изпита/ от 10 до 12.00 часа.

На изпита не се допускат студенти незаписани в протокола.

От Катедрата

 

ANNOUNCEMENT

Students must apply for remediation at the Department office from 10.00 to 12.00 at least one day before the exam.

Students who do not apply will not be allowed to enter the exam.

Dept. of Anatomy, histology and embryology


СЪОБЩЕНИЕ

ВЗЕТИЯТ ПРАКТИЧЕН ИЗПИТ ПО АНАТОМИЯ ЩЕ СЕ ПРИЗНАВА ПРИ ВСЯКО СЛЕДВАЩО ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ.

Изготвил: Д-р Ц. Петлешкова

/отг. по учебната дейност/

The practical exam once passed will be valid for all the subsequent exams!

 

Указания ЦХЕ медицина 2019

Указания ЦХЕ дентална медицина 2019

Instructions for Cytology, histology final exam - dental medicine Jan 2019


 

Практичен изпит - разпределение на маркерите медици - ТУК ; дентална - ТУК

- микроскопски маркери - ТУК

- макроскопски маркери - ТУК

Additional information